Heraldica Slovenica

Heraldica Slovenica

Izpostavljeno

Društvo Heraldica Slovenica je med 11. in 15. julijem 2022 v Ljubljani organiziralo vsebinsko bogat in odmeven mednarodni zastavoslovni kongres ICV 29. Mednarodni kongresi zastavoslovja so organizirani na vsaki dve leti že od leta 1967 in predstavljajo vodilni forum za izmenjavo idej in informacij o zastavah, simbolih in sorodni materialni kulturi ter nam pomagajo razumeti in razložiti kulturno, družbeno in politično organizacijo družbe, nekoč in danes.

»Zgodbe zastav držav sveta so najboljše in najlepše, če jih pripovedujejo veliki poznavalci z bogatim znanjem in nalezljivo strastjo.«

29. Mednarodni kongres zastavoslovja #ICV29 29th International Congress of Vexillology Ljubljana

Več o tem

Aktualno

V praksi se je pokazalo, da Slovenija potrebuje prenovitev zakonodaje o uporabi državnih simbolov. 30-letnica simbolov in države bo kot nalašč za njeno ureditev.

Poglavitne rešitve predloga novega zakona: posodobitev pravil rokovanja z državnimi simboli v skladu z uveljavljenimi grboslovnimi, zastavoslovni in muzikološkimi standardi; uvedba možnosti navpičnega nameščanja zastave; posodobitev grafičnih prilog v skladu s sodobnimi oblikovalskimi standardi; posodobitev zakona v terminološkem ter sistemskem smislu; jasnejši zapis pravil o svobodni uporabi zastave, katerih namen je vzpodbuditi državljane in državljanke k pogostejši uporabi zastave; pravilnejša definicija himne in njenega zapisa idr.

Zastava Slovenije na Geossu. Foto: Uroš Žižmund, 2018.

Več o tem

Aktualno
Novice Predavanja Arhiv glasila

Grb Društva Heraldica Slovenica
×