Heraldica Slovenica

Heraldica Slovenica

Izpostavljeno

V aprilu praznujemo rojstni dan slovenske zastave, vsem znane razvrstitve treh barv, pod katerimi smo se Slovenci opredelili najprej kot narod, nato pa še kot državnotvorna nacija. Z dodatkom grba je slovenska zastava postala tudi zastava osamosvojene in svobodne Republike Slovenije in njen najbolj prepoznaven državni simbol. Naša zastava je res lepa in nas že od daleč vabi s svojim sporočilom povezovanja, domoljubja, enotnosti in narodne zavednosti. Slovensko zastavo smo Slovenci takoj sprejeli in se z njo poistovečamo ne le v domovini, ko naši sonarodnjaki dosegajo čudovite uspehe v najrazličnejših panogah.

V Društvu Heraldica Slovenica smo prehodili že kar lepo pot pri spodbujanju k izobešanju slovenske zastave, vsaj med prazniki, če ne kar vse leto, vedno pa na pravilen način. Dober odziv smo sprejeli kot spodbudo, da obeleževanje dneva slovenske zastava razširimo na mesec slovenske zastave.

April, mesec slovenske zastave

Več o tem

Aktualno

V praksi se je pokazalo, da Slovenija potrebuje prenovitev zakonodaje o uporabi državnih simbolov. 30-letnica simbolov in države bo kot nalašč za njeno ureditev.

Poglavitne rešitve predloga novega zakona: posodobitev pravil rokovanja z državnimi simboli v skladu z uveljavljenimi grboslovnimi, zastavoslovni in muzikološkimi standardi; uvedba možnosti navpičnega nameščanja zastave; posodobitev grafičnih prilog v skladu s sodobnimi oblikovalskimi standardi; posodobitev zakona v terminološkem ter sistemskem smislu; jasnejši zapis pravil o svobodni uporabi zastave, katerih namen je vzpodbuditi državljane in državljanke k pogostejši uporabi zastave; pravilnejša definicija himne in njenega zapisa idr.

Zastava Slovenije na Geossu. Foto: Uroš Žižmund, 2018.

Več o tem

Aktualno
Novice Predavanja Arhiv glasila

Grb Društva Heraldica Slovenica
×