Heraldica Slovenica

Obeležje prvi slovenski zastavi

Wolfova ulica 8 v Ljubljani

Heraldica Slovenica skrbi zastavo, ki je stalno izobešena nad obeležjem na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani, na mestu, kjer je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo, 7. aprila 1848.

Dan slovenske zastave

×