Heraldica Slovenica

Heraldica Slovenica

Aktualno

V soboto, 23. marca 2024, smo se člani Društva Heraldica Slovenica odpravili na strokovno ekskurzijo na Koroško, kjer smo si skupaj ogledali znamenitosti povezane s heraldiko in slovensko zgodovino.

Prva postaja našega potovanja je bila Deželna hiša v Celovcu, kjer smo občudovali knežji kamen in si poglobljeno ogledali obe dvorani grbov. Knežji kamen je spomenik slovenskemu jeziku, ki je bil uradni jezik svojevrstnega predhodnika demokratičnega obreda s pravico izbire in potrjevanja vladarja. ...

Knežji kamen, Heraldica Slovenica

Več o tem

Izpostavljeno

Društvo Heraldica Slovenica je med 11. in 15. julijem 2022 v Ljubljani organiziralo vsebinsko bogat in odmeven mednarodni zastavoslovni kongres ICV 29. Mednarodni kongresi zastavoslovja so organizirani na vsaki dve leti že od leta 1967 in predstavljajo vodilni forum za izmenjavo idej in informacij o zastavah, simbolih in sorodni materialni kulturi ter nam pomagajo razumeti in razložiti kulturno, družbeno in politično organizacijo družbe, nekoč in danes.

»Zgodbe zastav držav sveta so najboljše in najlepše, če jih pripovedujejo veliki poznavalci z bogatim znanjem in nalezljivo strastjo.«

29. Mednarodni kongres zastavoslovja #ICV29 29th International Congress of Vexillology Ljubljana

Več o tem

Aktualno
Novice Predavanja Arhiv glasila

Grb Društva Heraldica Slovenica

Društvo Heraldica Slovenica

Društvo je bilo ustanovljeno 10. julija 1991 leta z nazivom Slovenski ščit (grboslovno, zastavoslovno in rodoslovno društvo) in bilo kmalu vključeno tudi v sorodne stanovske in mednarodne organizacije. Namen društva je združevanje tistih državljanov, ki jih druži zanimanje za slovensko grboslovje, zastavoslovje, rodoslovje, sfragistiko, faleristiko, onomastiko, arhontologijo, nobilistiko, insigniologijo in ikonologijo.

Zaradi naglega razvoja društvenih dejavnosti in nastopa v mednarodnih združenjih smo bili leta 1994 prisiljeni spremeniti ime društva iz Slovenski ščit v HGV društvo Heraldica Slovenica.

Leta 1998 smo izdali knjigo z naslovom Zgodovina grba mesta Ljubljana avtorjev dr. Boža Otorepca in F. Valta Jurečiča. Istega leta smo izdali tudi prvo številko glasila Heraldica Slovenica, leta 2005 pa s pomočjo slovenskih občin knjigo Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin.

V počastitev stopetdesete obletnice prvega izobešanja slovenske zastave smo 7. aprila 1998 z vsemi vojaškimi častmi priredili svečanost v geometričnem središču GEOSS v Spodnji Slivni pri Vačah. Od tedaj naprej tam vsako leto organiziramo slovesnost prvo nedeljo po sedmem aprilu, kar je postalo že tradicionalno. Dan slovenske zastave je spomin na 7. april 1848, ko je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi 8 v Ljubljani.

Statut

Simboli društva

Pravilnik o simbolih

×