Heraldično, genealoško in veksilološko društvo Heraldica Slovenica ∙ ustanovljeno leta 1991 ∙ The Heraldry Society of Slovenia ∙ Est. 1991

Spomenik slovenski zastavi

Wolfova ulica 8 v Ljubljani

Spomenik slovenski zastavi

Heraldica Slovenica skrbi zastavo, ki je stalno izobešena na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani, na mestu, kjer je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo, 7. aprila 1848.

© Heraldica Slovenica 2019   |   www.heraldica-slovenica.si

Avtor spletne strani: Aleksander Hribovšek