Heraldično, genealoško in veksilološko društvo Heraldica Slovenica ∙ ustanovljeno leta 1991 ∙ The Heraldry Society of Slovenia ∙ Est. 1991

Predstavitev društva

Heraldično, genealoško in veksilološko društvo je bilo ustanovljeno 10. julija 1991 leta z nazivom Slovenski ščit (grboslovno, zastavoslovno in rodoslovno društvo). Pri ustanovitvi društva so zaradi pospešene organizacije državnih institucij in skorajšnje razglasitve samostojne Slovenije nastali težki pogoji za hitro uveljavitev društva, saj nismo imeli ustreznih prostorov niti virov financiranja. Ustanovitelji so vložili resnično velike napore za priznanje društva in vključitev v sorodne stanovske in mednarodne organizacije.

Namen društva je združevanje tistih državljanov, ki jih druži domoljubje, poštenost, pravičnost in zanimanje za tisti del kulture, v katero sodijo heraldika, genealogija in veksiologija, kakor tudi sorodne znanstvene vede. Naša stalna naloga je uveljavljanje tradicionalnih vrednot in principov, kar ustvarja višjo kulturno raven in prispeva h krepitvi narodne zavesti in boljšemu sožitju med narodi. Zaradi naglega razvoja društvenih dejavnosti in nastopa v mednarodnih združenjih smo bili leta 1994 prisiljeni spremeniti ime društva iz Slovenski ščit v HGV društvo Heraldica Slovenica.

S pomočjo donatorjev in sponzorjev smo leta 1998 izdali knjigo z naslovom Zgodovina grba mesta Ljubljana avtorjev dr. Boža Otorepca in F. Valta Jurečiča. Istega leta smo izdali tudi prvo številko glasila Heraldica Slovenica, ki pa je s sedmo številko zaradi denarnih težav žal prenehalo izhajati. Pred štirimi leti smo s pomočjo slovenskih občin izdali tudi knjigo Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin.

Heraldica Slovenica

Heraldica Slovenica

V počastitev stopetdesete obletnice prvega izobešanja slovenske zastave smo sedmega aprila 1998 z vsemi vojaškimi častmi priredili svečanost v geometričnem središču GEOSS v Spodnji Slivni pri Vačah. Od tedaj naprej tam vsako leto organiziramo slovesnost prvo nedeljo po sedmem aprilu, kar je postalo že tradicionalno. Dan slovenske zastave je spomin na 7. april 1848, ko je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi 8 v Ljubljani.

dan slovenske zastave GEOSS dan slovenske zastave GEOSS

© Heraldica Slovenica 2018   |   www.heraldica-slovenica.si

Avtor spletne strani: Aleksander Hribovšek