Heraldično, genealoško in veksilološko društvo Heraldica Slovenica ∙ ustanovljeno leta 1991 ∙ The Heraldry Society of Slovenia ∙ Est. 1991

Dan slovenske zastave 2018

8. april 2018, GEOSS

Heraldica Slovenica že dve desetletji neguje in ozavešča spomin na slovensko zgodovinsko zastavo, ki je luč sveta ugledala pred točno 170 leti. Ta prvi simbol slovenske narodnosti, ki je dobil barve iz grba dežele Kranjske, nam je skupaj z zahtevo po Zedinjeni Sloveniji prineslo burno leto 1848. Lovro Toman je bil študent prava na Dunaju, tam se je tudi udeleževal političnega življenja dunajskih Slovencev. 7. aprila 1848 zvečer, ko naj bi nemški del narodne straže izobesil nemško zastavo na stolpu Ljubljanskega gradu, so zavedni dunajski študentje pod Tomanovim vodstvom vkorakali v gostilno oziroma hotel Zlata zvezda, stavbo na današnji Wolfovi ulici 8 v Ljubljani, z belo-modro-rdečo zastavo v roki ter jo kljubovalno izobesili. Še tisto noč naj bi vihar odnesel nemško črno-rdeče-rumeno zastavo z gradu.

Društvo Heraldica Slovenica bo skrbelo, da se tega nikoli ne pozabi. Svoje znanje in slovensko zastavoslovno dediščino bomo vedno in brez premora širili tako v domovini kot tudi v tujini. Tudi zato smo izdelali in objavili informativno spletno stran, ki je posvečena zastavi Republike Slovenije in spodbuja njeno zgledno državljansko uporabo. Obsega navodila za pravilno rokovanje, ima kompletno pravno podlago in spodbuja redno izobešanje. Če boste kdaj v dvomih kako rokovati oziroma izobešati zastave, naj vam bo v pomoč: www.izobesi-zastavo.si.

V društvu se posebej zahvaljujemo soorganizatorjem, brez katerih praznovanje dneva slovenske zastave ne bi bilo mogoče:

 • Občini Litija,
 • Združenju za vrednote Slovenske osamosvojitve in
 • Društvu GEOSS.

Iskreno se zahvaljujemo tudi:

 • Slovenski vojski,
 • Mestni Občini Ljubljana,
 • Mestni Občini Maribor,
 • Občini Domžale
 • Občini Trzin,
 • Občini Logatec,
 • Občini Velike Lašče,
 • Občini Cerknica,
 • učencem Osnovne šole Litija,
 • praporščakom Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze slovenskih častnikov in Združenja za vrednote Slovenske osamosvojitve,
 • Mešanemu pevskemu zboru Jevnica,
 • Konjeniškemu klubu Jesenje - GEOSS in
 • Društvu narodnih noš in ohranjanja kulturne dediščine Domžale.

Foto utrinki

Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave
Heraldica Slovenica dan slovenske zastave

Foto: Uroš Žižmund

Heraldica Slovenica dan slovenske zastave

© Heraldica Slovenica 2019   |   www.heraldica-slovenica.si

Avtor spletne strani: Aleksander Hribovšek