Heraldica Slovenica

Jakob Novak
Nosilci in vrtljivi drogovi za zastave: pravilna izbira in nameščanje ter preprečevanje zapletanja zastav in zamakanja fasad

27. september 2023, 17.30
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

Nosilci zastav so arhitekturni element na stavbi, ki je v očeh javnosti ali laičnega posameznika popolnoma nevidna stvar. Priznani arhitekti so v preteklosti posvečali veliko pozornosti skladnosti zunanje podobe fasade z nosilci. Žal pa v zadnjih desetletjih to področje izginja in mu namenjamo premalo pozornosti, kar lahko povzroči precejšnjo materialno in nematerialno škodo zaradi neustreznih rešitev. V kolikor se hočemo poistovetiti z osnovnim državnim simbolom, ki ga zastava predstavlja, mora biti ta dostojno nameščena in vzdrževana. Le s tem na pravilen način spodbujamo domoljubje in pripadnost, ki se kaže tudi v skrbi za okolico in njen videz. Predavatelj Jakob Novak nam je zato v svojem predavanju predstavil strokovno tehnični vidik nameščanja zastav, s pregledom na zgodovino in orisom današnje problematike. Kot inovator je predstavil tudi svoje inovativne oblikovalsko tehnične rešitve za nosilce in drogove, ki ne le izražajo celostno podobo objekta, temveč tudi vključujejo varnostno-organizacijske vidike za preprečevanje neustreznih nameščanj nosilcev ter škode na fasadah.

Predavatelj

Jakob Novak je inovator in član Društva Heraldica Slovenica. S svojim inovatorskim podjetjem Janov, d.o.o. se ukvarja tudi z uporabnimi inovacijami na področju drogov za zastave in njihovih nosilcev. Med uspešnimi inovacijami, ki so z vlogami za mednarodno patentno in modelno zaščito predlagane: vrtljivi drog za zastave, ki onemogoča vetru zavijanje zastav, in tehnično dovršeni nosilci zastav, ki so oblikovani tako, da ne puščajo sledi padavinskih vod po fasadi ter so hkrati lahko oblikovani tudi kot dekorativni element, povezan z istovetnostjo stavbe in v njej živečih ljudi.

Odziv na predavanje

Ne zgodi se ravno pogosto, da bi vedo zastavoslovja obogatili tudi z ugotovitvami tehnične stroke. Zaradi tega smo še posebej veseli, da se je v Mestnem muzeju Ljubljana odvilo izredno zanimivo predavanje našega člana in inovatorja Jakoba Novaka, ki se že preko dvajset let ukvarja s preučevanjem tehničnih težav in iskanjem možnih rešitev povezanih z nosilci in drogovi za zastave.

Jakob nam je v svojem predavanju predstavil zgodovinski oris razvoja nosilcev in nekdanjih tehničnih rešitev ter današnje stanje na tem področju, katero je milo rečeno katastrofalno. Prav tako dokazuje, da se danes s to tematiko praktično nihče ne ukvarja, zaradi česar je stanje, takšno kot je. Da pa predavanje ni bilo namenjeno samo kritiziranju obstoječega stanja, je dokazal s tem, da je ponudil enostavne, učinkovite in konkretne rešitve in inovacije nad katerimi smo bili navdušeni in o katerih se bo v prihodnosti zagotovo še govorilo. Med njimi velja izpostaviti vrtljivi drog za zastave, ki onemogoča vetru zapletanje zastav, in tehnično dovršeni nosilci zastav, ki so oblikovani tako, da ne puščajo sledi padavinskih vod po fasadi ter so hkrati lahko oblikovani tudi kot dekorativni element, povezan z istovetnostjo stavbe in v njej živečih ljudi.


Predavanja

×