Heraldica Slovenica

dr. Jernej Kotar
Zgodbe pečatov iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

5. oktober 2022, 17.30
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

Narodni muzej Slovenije poleg mnogih dragocenosti hrani tudi manjšo, a nadvse zanimivo zbirko pečatov. Nastajati je začela kmalu po ustanovitvi muzeja leta 1821 in se sčasoma dopolnjevala z novimi primerki. Posebej zanimivi so vladarski pečati, ki so po vsebini in izdelavi najbolj dovršeni ter tvorijo skoraj polovico zbirke. Večina jih vsebuje veliko število grbov, zato so pomemben vir za grboslovne raziskave ter preučevanje vladarjeve ideologije in propagande. Predmeti iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije so kljub majhnemu številu po izvoru, namenu in izdelavi zelo raznoliki, časovno pa segajo od srede 13. do prve polovice 19. stoletja in tako pokrivajo skoraj celotno obdobje uporabe pečatov na Slovenskem.

Predavatelj

Jernej Kotar je oktobra 2011 diplomiral in novembra 2016 doktoriral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V doktorski disertaciji z naslovom Deželnoknežja oblast in uprava na Kranjskem v času Friderika III. Habsburškega se je med drugim posvetil vprašanju nastanka, razvoja in ustroja deželnoknežje uprave na Kranjskem v poznem srednjem veku. Od leta 2018 je zaposlen v Narodnem muzeju Slovenije, hkrati pa je tudi strokovni vodja muzeja na gradu Bogenšperk in predavatelj na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Predavanje je brezplačno!


Predavanja

×