Heraldično, genealoško in veksilološko društvo Heraldica Slovenica ∙ ustanovljeno leta 1991 ∙ The Heraldry Society of Slovenia ∙ Est. 1991

Aktualno

Javna predavanja

Organiziramo javna in brezplačna predavanja o grboslovju, zastavoslovju, odlikovanjih, priznanjih in redovih - heraldika, veksilologija in faleristika.

Korporativna identiteta Slovenije

11. april 2019

predavanje Heraldica Slovenica predavanje Heraldica Slovenica predavanje Heraldica Slovenica predavanje Heraldica Slovenica predavanje Heraldica Slovenica

Prepoznavnost državne identitete je rezultat dejanj, ki so vanjo zapečatena, vizualna podoba pa je le njihov odraz. Vsaka identiteta je zato resnična, njena kvaliteta pa je odvisna le od samospoštovanja in ukvarjanja z njo.

Skozi predavanje so bili prikazani slovenski uradni simboli in simboli, po katerih je Slovenija v svetu prepoznavna, predstavljeni problemi in »neproblemi« slovenske podobe ter predlagane nekatere možne rešitve za njihovo nadgradnjo oziroma ureditev.

Teme predavanja

  • Uradni simboli in simboli, po katerih smo prepoznavni.
  • Heraldika in sodobno znamčenje.
  • Problemi in neproblemi.
  • Razčiščevanje pojmov in pomiritev duhov.
  • Polresnice, romantične zgodbe in streli v koleno.
  • Kontekst (ne)prepoznavnosti.
  • (Ne)podobnosti.
  • Rešitve za ureditev.

Odgovorili smo na naslednja vprašanja

S katerim edinim simbolom se strinjamo vsi Slovenci? Zakaj ureditev nacionalnih simbolov vpliva na našo motivacijo in celostno uspešnost? Kako rešiti hierarhično organiziranost Slovenije? Ali moramo zamenjati nacionalne simbole? Kateri je manjkajoči člen slovenske prepoznavnosti? Kako prodajati na račun države? Zakaj bi z zastavo brez simbola bili še bolj neprepoznavni? Katere elaborate potrebujemo za urejeno podobo?... In mnogi drugi.

Predavatelj

Dominik Černelič je digitalni umetnik in podjetnik, vodja studia Domdesign in član društva Heraldica Slovenica, pri katerem svojo poslovno prakso nadgrajuje z raziskovanjem simbolov. Je neizprosen kreativec, oblikovalec in programer, razvijalec blagovnih znamk, marketinških rešitev in korporativne identitete za mnoga uspešna podjetja. Njegov pogled na vizualnost kot posledico urejenosti informacij izvira iz informacijskih rešitev, ki jih razvija na podlagi lastnega odprtokodnega sistema DominoCMS.
Ustvarjalni opus razprostira preko številnih področij, zato so njegova znanja globoka in pogledi široki. Izzive, kot so tudi vprašanja slovenske identitete, vidi iz najrazličnejših aspektov, jih razgradi, izlušči, poenoti in poveže v skupno, urejeno celoto in zaključeno zgodbo.

Predavanje o grboslovju na Slovenskem in slovenskem grbu:

Panter, orel, zvezde, Triglav in Plečnik

10. januar 2019

Motiv slovenske triglave gore je relativno mlad znak, ki se je šele pred slabimi tremi desetletji pojavil v grbu samostojne države. Za to ima veliko zaslug, poleg avtorja Marka Pogačnika, pravzaprav naš največji arhitekt, Jože Plečnik. Kam pa slovenska heraldika umešča simbole kot so panter, orel in celjske zvezde?

Predavatelj:
Aleksander Hribovšek je predstavnik Slovenije na svetovnih zastavoslovnih kongresih Mednarodne federacije zastavoslovnih združenj (Fédération internationale des associations vexillologiques - FIAV), predsednik društva Heraldica Slovenica in avtor portala Grboslovje.si.

Kakšno zastavo potrebuje Slovenija?

Študija dveh predlogov nove nacionalne zastave Slovenije
ter njunih položajnih izvedenk

8. november 2018

predavanje v Mestnem muzeju Ljubljana predavanje v Mestnem muzeju Ljubljana predavanje v Mestnem muzeju Ljubljana predavanje v Mestnem muzeju Ljubljana

Države s tradicijo in zgledno izdelanim nacionalnim zastavoslovjem glede na kontekst in značilnosti uporabe uporabljajo več različic nacionalne zastave. Bi lahko tak sistem imeli tudi v Sloveniji? Kakšno zastavo bi uporabljali na kopnem in kakšno na plovilih? Kakšna bi bila zastava predsednika republike in kakšna bi bila zastava načelnika generalštaba? Ogledali si bomo nekaj idejnih predlogov izvedenk zastav, ki so zasnovani na dveh predlogih nove nacionalne zastave Slovenije.

Predavatelj:
Uroš Žižmund je tajnik Društva Heraldica Slovenica. Preučuje zastave, njihovo zgodovino, pomen in simboliko. Leta 2017 je kot član slovenske delegacije predaval na Mednarodnem kongresu zastavoslovja v Londonu - ICV 27, kjer je Heraldica Slovenica dobila soglasje za organizacijo Mednarodnega kongresa zastavoslovja v Ljubljani leta 2021. Ukvarja se tudi z oblikovanjem zastav in je avtor zastave prihajajočega kongresa ICV 29 v Ljubljani.

Sodobni vodič po nošenju odlikovanj

13. september 2018

predavanje v Mestnem muzeju Ljubljana

Insignije kot vidni znaki zaslug in statusa so del tudi slovenske sedanjosti in se podrejajo sistemom nošenja. Ti nam narekujejo, kakšne oznake sodijo h kateri obleki, hkrati pa nam puščajo dovolj odprte roke za izražanje izvirnosti in individualnosti. Te sisteme pobliže predstavljamo skozi oči faleristike, pomožne zgodovinske vede o odlikovanjih, na resničnih primerih.

Predavatelj:
Roman Vučajnk je član Društva Heraldica Slovenica. Preučuje odlikovanja, insignije, redove in njihov pomen za pretekle, kot tudi sodobno družbo. Konec 1990. let je sodeloval pri oblikovanju hišnega viteškega reda ene vodilnih ustanov s kulturno-umetniškega področja v Evropi, od takrat deluje kot svetovalec za faleristiko. Je soavtor odmevne razstave Ave crux alba ob 800. letnici prisotnosti malteškega reda na Slovenskem (Narodna galerija, 2017).

Predavanje Časti in pasti na junaških prsih:
odlikovanja v sodobnem svetu

23. maj 2018

predavanje v Mestnem muzeju Ljubljana

Predstavitev faleristike, pomožne zgodovinske vede o odlikovanjih, priznanjih in redovih v civilnem, vojaškem, dinastičnem in viteškem kontekstu. Predstavili smo sisteme podeljevanj in načine nošenja, kot tudi njihov zgodovinski pomen ter njihovo mesto v sodobni družbi.

Predavatelj:
Roman Vučajnk je član Društva Heraldica Slovenica. Preučuje odlikovanja, insignije, redove in njihov pomen za pretekle, kot tudi sodobno družbo. Konec 1990. let je sodeloval pri oblikovanju hišnega viteškega reda ene vodilnih ustanov s kulturno-umetniškega področja v Evropi, od takrat deluje kot svetovalec za faleristiko. Je soavtor odmevne razstave Ave crux alba ob 800. letnici prisotnosti malteškega reda na Slovenskem (Narodna galerija, 2017).

1   2   3   4

© Heraldica Slovenica 2019   |   www.heraldica-slovenica.si

Avtor spletne strani: Aleksander Hribovšek