Heraldica Slovenica

Heraldica Slovenica

Izpostavljeno

Slovenija je v procesu teritorialne členitve države na pokrajine in ureditve njihovega pravnega statusa. Ustava Republike Slovenije namreč v 143. členu že dolgo določa ustanovitev pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti.

Z namenom doseganja širšega družbenega konsenza smo izdelali izhodišča za grbe in zastave bodočih slovenskih pokrajin.

Grbi in zastave slovenskih pokrajin. Avtor: Aleksander Hribovšek, 2020.

Več o tem

Aktualno

V izogib napačnim interpretacijam in nenavadnim govoricam, vam predstavljamo zastavo, ki se je na proslavi leta 2017 pojavila na fotografiji Jožeta Potrebuješa skupaj z zastavo Slovenije.

Ker imamo v Sloveniji na tisoče in tisoče različnih zastav, je povsem razumljivo, da večina prepozna zastavo Slovenije, le redki pa tudi zastavo našega društva, ki proslavo organizira.

Ljubljanski grad. Foto: Aleksander Hribovšek, 2020.

Več o tem

Aktualno


Grb Društva Heraldica Slovenica

Društvo Heraldica Slovenica

Heraldično, genealoško in veksilološko društvo je bilo ustanovljeno 10. julija 1991 leta z nazivom Slovenski ščit (grboslovno, zastavoslovno in rodoslovno društvo) in bilo kmalu vključeno tudi v sorodne stanovske in mednarodne organizacije. Namen društva je združevanje tistih državljanov, ki jih druži zanimanje za slovensko grboslovje, zastavoslovje, rodoslovje, sfragistiko, faleristiko, onomastiko, arhontologijo, nobilistiko, insigniologijo in ikonologijo.

Zaradi naglega razvoja društvenih dejavnosti in nastopa v mednarodnih združenjih smo bili leta 1994 prisiljeni spremeniti ime društva iz Slovenski ščit v HGV društvo Heraldica Slovenica.

Leta 1998 smo izdali knjigo z naslovom Zgodovina grba mesta Ljubljana avtorjev dr. Boža Otorepca in F. Valta Jurečiča. Istega leta smo izdali tudi prvo številko glasila Heraldica Slovenica, leta 2005 pa s pomočjo slovenskih občin knjigo Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin.

V počastitev stopetdesete obletnice prvega izobešanja slovenske zastave smo 7. aprila 1998 z vsemi vojaškimi častmi priredili svečanost v geometričnem središču GEOSS v Spodnji Slivni pri Vačah. Od tedaj naprej tam vsako leto organiziramo slovesnost prvo nedeljo po sedmem aprilu, kar je postalo že tradicionalno. Dan slovenske zastave je spomin na 7. april 1848, ko je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi 8 v Ljubljani.

Simboli društva

Kontakt

Članstvo v društvu

×