Heraldično, genealoško in veksilološko društvo Heraldica Slovenica ∙ ustanovljeno leta 1991 ∙ The Heraldry Society of Slovenia ∙ Est. 1991

Urnik prireditev

??. ??. 2020 ob 17.00 | Wolfova 8, Ljubljana
   Menjava zastave pri spomeniku narodni zastavi   
??. ??. 2020 ob 14.00 | GEOSS
   Proslava ob dnevu slovenske zastave   
15. avgust 2020 | Kamna Gorica
   150-letnica smrti Lovra Tomana   
12.-16. julij 2021 | Ljubljana, Slovenija
   Mednarodni kongres zastavoslovja, ICV 29   

Heraldično, genealoško in veksilološko društvo je bilo ustanovljeno leta 1991 z namenom združevanja tistih državljanov, ki jih druži zanimanje za slovensko grboslovje, zastavoslovje, rodoslovje, sfragistiko, faleristiko, onomastiko, arhontologijo, nobilistiko, insigniologijo in ikonologijo. Naše poslanstvo je zbiranje, dokumentiranje, raziskovanje, promocija ter predstavitev grbov, zastav, redov in odlikovanj, ki so pomemben del slovenske kulturne dediščine. So del nas in predstavljajo temelj naše simbolike s tisočletnim izročilom.

Boj proti koronavirusu ima tudi svojo zastavo

Društvo Heraldica Slovenica sprejema pobudo belgijskih kolegov in predlaga zastavo v podporo zdravstvenemu osebju.

25. 3. 2020

V Društvu Heraldica Slovenica smo veseli pobude, da podpora junaškim zdravstvenim delavcem dobi še svojo simbolno upodobitev z zastavo. S kraljeve palače v Bruslju in na drugih stavbah so bile tako izobešene zastave, ki so bile povsem bele.

Vendar pa sodobno zastavoslovje za belo zastavo že pozna močno simboliko, ki je pognala močne in globoke korenine v našo družbeno zavest. Bela zastava napoveduje predajo, odločitev odnehati ali prošnjo po pregovarjanju. Trdno smo prepričani, da zdravstveni delavci skrajne napore vlagajo v nasprotno smer – ne predajajo se, ne odnehajo in z boleznijo gotovo nočejo pregovarjati.

Tako smo v Heraldici Slovenici obstoječo pobudo nadgradili s simboličnim prikazom upanja, ki združuje vse ljudi: zmaga zdravstva nad epidemijo Covid-19. Na obstoječe belo polje smo postavili simbol zdravstvenih delavcev (Asklepijevo palico), ki se vzpenja nad prevrnjeno in premagano krono (lat. corona).

Hvala zdravstvenim delavcem in ljudem v drugih poklicih, ki v tem času preizkušnje ščitijo našo družbo!

zastava proti koronavirusu

zastava proti koronavirusu
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja Splošne bolnišnice Celje, ki se je v teh dneh preimenoval v COVID oddelek. Foto: Andrej Strahovnik, 2. april 2020. / Department of Infectious Disease and Febrile Conditions of Celje General Hospital, recently renamed COVID Department. Photo: Andrej Strahovnik, 2 April 2020.

The fight against coronavirus now has its flag

Heraldica Slovenica, the Heraldry Society of Slovenia, embraced the initiative seen in Belgium and proposed a special flag in support of all medical staff in their efforts.

The members of Heraldica Slovenica, the Heraldry Society of Slovenia, welcome the initiative to express the support to heroic medical workers by flying a certain flag – the white flag. We have seen the initiative endorsed even by the Royal palace and other buildings in Belgium, where white flags have been raised.

However, the modern vexillology already acknowledges the existing powerful symbol of the white flag; an interpretation that has sprung deep roots into our collective symbolism. The white flag generally stands for surrender, a decision to quit or a plea to negotiate. We hold a firm belief that medical workers put their enormous effort in the opposite direction – they are not surrendering, they are not quitting and they do not want to negotiate with the disease.

From this perspective, Heraldica Slovenica took the current initiative and added a symbolic representation of hope that unites all people: the victory of health care over the epidemic. The existing white field was overlaid by the symbol of healthcare workers and medicine (the Rod of Asclepius) rising over the defeated and overturned crown (Lat. corona).

We express our immense gratitude and support to doctors, nurses and other workers in health care and other services who are protecting our society!

zastava proti koronavirusu
Brezplačen vektorski izris / Free vector download


Izobesimo zastavo v znak podpore boju proti okužbi s koronavirusom SARS-CoV-2 oz. bolezni COVID-19

V tem času preizkušnje ostanimo povezani v skupnem delovanju za dobro vseh v Sloveniji.

15. 3. 2020
  • Izobesimo zastavo Slovenije v znak podpore in bodrenja vseh, ki v izpostavljenih poklicih sedaj trdo delajo za naše skupno dobro.
  • Izobesimo zastavo Slovenije in pokažimo drug drugemu, da nam je mar za dobro in varno življenje vseh v Sloveniji.
  • Izobesimo zastavo Slovenije, ki je ob vseh razlikah med nami še vedno prvi simbol našega skupnega življenja.
  • Izobesimo zastavo Slovenije in s tem pokažimo, da smo ostali doma. Varujmo vse okoli nas.

#OstanimoDoma #IzobesimoZastavo

Heraldica Slovenica proti virozi

Proslava ob dnevu slovenske zastave
5. april 2020, 14.00
GEOSS

Proslava je prestavljena

Društvo Heraldica Slovenica vas vljudno vabi na tradicionalno proslavo ob dnevu zastave, ki bo v Geometričnem središču Slovenije (GEOSS) v Spodnji Slivni pri Vačah v nedeljo, 5. aprila, ob 14. uri.

Heraldica Slovenica dan slovenske zastave

Program proslave

5. april 2020, 14.00

Slavnostna govornica
prof. dr. Verica Trstenjak
Nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU

Pozdravni nagovor
Franc Rokavec
Župan Občine Litija

800-letnica prve pisne omembe Sodražice
Nagovor mag. Blaž Milavec, župan Občine Sodražica
Predstavitev prenovljene občinske simbolike

Kulturni program
Društvo Mešani pevski zbor Jesen iz Občine Laško
Orkester Slovenske vojske

Dvig zastave
Gardna enota Slovenske vojske
Zbor zastavonoš in praporščakov OŠ Gradec, slovenskih občin in veteranskih združenj slovenske osamosvojitve, Konjeniškega kluba Jesenje - GEOSS ter Društva narodnih noš in ohranjanja kulturne dediščine Domžale.

Nagovor predsednika Društva Heraldica Slovenica
Aleksander Hribovšek

Izvedba proslave je v sodelovanju z občino Litija, Društvom za razvoj in varovanje GEOSS-a, Združenjem za vrednote Slovenske osamosvojitve, OŠ Gradec in Slovensko vojsko.


V počastitev 150-letnice prvega izobešanja slovenske zastave smo sedmega aprila 1998 z vsemi vojaškimi častmi priredili svečanost v geometričnem središču GEOSS v Spodnji Slivni pri Vačah. Od tedaj naprej tam vsako leto organiziramo slovesnost prvo nedeljo po sedmem aprilu, kar je postalo že tradicionalno. Dan slovenske zastave je spomin na 7. april 1848, ko je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi 8 v Ljubljani.

Javna predavanja

Ker je podajanje znanja del našega poslanstva, organiziramo javna in brezplačna predavanja o grboslovju, zastavoslovju, odlikovanjih, priznanjih in redovih - heraldika, veksilologija in faleristika.

Predavanje dr. Jerneja Kotarja je prestavljeno.

Zgodbe pečatov iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

19. marec 2020 ob 17.30
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

predavanje pečati

Narodni muzej Slovenije poleg mnogih dragocenosti hrani tudi manjšo, a nadvse zanimivo zbirko pečatov. Nastajati je začela kmalu po ustanovitvi muzeja leta 1821 in se sčasoma dopolnjevala z novimi primerki. Posebej zanimivi so vladarski pečati, ki so po vsebini in izdelavi najbolj dovršeni ter tvorijo skoraj polovico zbirke. Večina jih vsebuje veliko število grbov, zato so pomemben vir za grboslovne raziskave ter preučevanje vladarjeve ideologije in propagande. Predmeti iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije so kljub majhnemu številu po izvoru, namenu in izdelavi zelo raznoliki, časovno pa segajo od srede 13. do prve polovice 19. stoletja in tako pokrivajo skoraj celotno obdobje uporabe pečatov na Slovenskem.

Predavatelj:
Jernej Kotar je oktobra 2011 diplomiral in novembra 2016 doktoriral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V doktorski disertaciji z naslovom Deželnoknežja oblast in uprava na Kranjskem v času Friderika III. Habsburškega se je med drugim posvetil vprašanju nastanka, razvoja in ustroja deželnoknežje uprave na Kranjskem v poznem srednjem veku. Od leta 2018 je zaposlen v Narodnem muzeju Slovenije, hkrati pa je tudi strokovni vodja muzeja na gradu Bogenšperk in predavatelj na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Predavanje je brezplačno!

Obisk heraldičnega in arhitekturnega bisera Dolenjske

Cistercijanska opatija Stična in Muzej krščanstva na Slovenskem

Muzej krščanstva na Slovenskem
Freska v Stari prelaturi z grbi Štajerske, Koroške in Kranjske.

29. 2. 2020

Društvo je za svoje člane organiziralo obisk enega najpomembnejših heraldičnih arhitekturnih spomenikov na Slovenskem. Cistercijanska opatija Stična je najstarejši samostan na današnjem slovenskem ozemlju in edina opatija, ki še deluje. Muzej krščanstva na Slovenskem, ki deluje v sklopu samostana, nam je prijazno prilagodil voden ogled arhitekturnega bisera in nam razkril izjemne heraldične zaklade, ki jih skriva v svojih prostorih.

Če vas zanima slovensko grboslovje, je stiški samostan - poleg kapele sv. Jurija na Ljubljanskem gradu - najpomembnejši heraldični arhitekturni spomenik na Slovenskem. Toplo priporočamo obisk.

Mednarodni kongres zastavoslovja bo leta 2021 v Ljubljani

12.-16. julij 2021

Mednarodni kongres zastavoslovja, ICV29, FIAV, Heraldica Slovenica, Ljubljana.

Mednarodni kongresi zastavoslovja so organizirani vsaki dve leti in pomenijo vodilni forum za izmenjavo idej in informacij o zastavah, simbolih in sorodni materialni kulturi. Pomagajo nam razumeti in razložiti kulturno, družbeno in politično organizacijo družbe nekoč in danes. Teh kongresov se kot edini slovenski partner federacije (International Federation of Vexillological Associations) udeležuje Društvo Heraldica Slovenica, ki aktivno sodeluje s svetovnimi združenji že od leta 1993.

Mednarodni kongres zastavoslovja, ICV28, FIAV, Heraldica Slovenica.
Aleksander Hribovšek (Heraldica Slovenica) prejema zastavo federacije iz rok predsednika FIAV ter organizatorjev letošnjega kongresa v San Antoniu. Foto: Česká vexilologická společnost, 2019.

Letošnji kongres sta organizirala Vexillological Association of the State of Texas in Flag Research Center. Bil je julija v San Antoniu, ki je svojevrstno teksaško mesto v evropskem slogu in po svoje spominja na Ljubljano.

Podobnosti med mestoma pa ne gre iskati zgolj v številnih zelenih sprehajalnih poteh ob osrednji reki, ki vijuga skozi center. Ob slavnostnem koncu letošnjega kongresa so namreč baklo oziroma zastavo naslednjega kongresa predali prav Ljubljani, kjer bo Društvo Heraldica Slovenica leta 2021 pod vodstvom predsednika Aleksandra Hribovška organiziralo prvi mednarodni kongres zastavoslovja v slovenski zgodovini, ki bo načrtno sovpadel z zaznamovanjem 30-letnice Slovenije ter njene zastave.

Namenite nam del dohodnine

Namenite del dohodnine društvu Na podlagi Zakona o dohodnini je Vlada Republike Slovenije v letu 2007 sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Ta vsem davčnim zavezancem omogoča, da lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam, med katerimi je tudi Društvo Heraldica Slovenica.

Donacija 0,5 % dohodnine nevladnim organizacijam je za vas popolnoma brezplačna in traja do preklica. Če ste nam del dohodnine namenili že v preteklih letih, obrazca ni treba ponovno oddajati.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Naša davčna številka je 50350625.

Izobesi-zastavo.si

Informativni portal za izobešanje in rokovanje z zastavo Republike Slovenije

Izobesi-zastavo.si

Izdelali in objavili smo informativno spletno stran, ki je posvečena zastavi Republike Slovenije in spodbuja njeno zgledno državljansko uporabo. Obsega navodila za pravilno rokovanje z najvidnejšim državnim simbolom, ima kompletno pravno podlago in spodbuja redno izobešanje.

Spletišče je izdelano v sistemu DominoCMS® v sodelovanju s podjetjem Domdesign, d.o.o.

Vodnik:
Dobra ali slaba zastava

Kako oblikovati izvrstno zastavo

Prevod brošure GOOD FLAG, BAD FLAG, How to Design a Great Flag avtorja Teda Kayea, ki je bil od 1996 do 2012 urednik glasila RAVEN, ki ga letno izdaja NAVA.

V njej se boste spoznali s petimi osnovnimi principi oblikovanja dobre zastave za organizacijo, družino, krajevno skupnost, občino, deželo ali celo državo!

Dobra ali slaba zastava

Spomenikov ne prekrivamo z nacionalnimi simboli

Vse pogosteje opažamo, da se ob odkritjih spomenikov oz. spominskih plošč kot pregrinjalo uporablja nacionalno zastavo. Če boste kdaj organizirali ali sodelovali pri takšnih prireditvah, vam predlagamo, da za prekrivanje uporabite primerno pregrinjalo oz., da organizatorja opomnite na to. Prilagamo nekaj slik dobre prakse. Mednarodno sprejeto pravilo o spoštovanju zastave prepoveduje uporabljati zastavo za takšno prekrivanje. Izjema je pokrita krsta. Zastava naj bo izobešena na častnem mestu.

Ker si vsi želimo, da je zastava Republike Slovenije vedno izobešena skladno z zakonodajo, smo izdelali informativni spletni portal www.izobesi-zastavo.si. Tam si lahko preberete več o tem, kako in kdaj izobešamo zastavo, o kodeksu rokovanja, zgodovini in zakonodaji in se tako izognete neprijetnim spodrsljajem. V primeru, da bi želeli še kakšno pojasnilo, se seveda lahko obrnete tudi na nas.

Prekrivanje spomenikov. Prekrivanje spomenikov.
Primera standardne prakse.

Prenovljeni simboli društva Heraldica Slovenica

Heraldica Slovenica simboli

SMS donacija

SMS donacija Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo HERALDICA5 na številko 1919 in prispevali boste 5 € za redna brezplačna javna predavanja, stroške vsakoletne proslave ob prazniku slovenske zastave na Geossu in stroške organizacije Mednarodnega zastavoslovnega kongresa v Ljubljani leta 2021.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, T-2 in Telemacha.

Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni tukaj.

© Heraldica Slovenica 2020   |   www.heraldica-slovenica.si

Avtor spletne strani: Aleksander Hribovšek